Có gì mới trong bản 2019 

 

“Retail is detail” - phân phối bán lẻ là lĩnh vực không thể chung-chung và mỗi kênh bán, ngành hàng, vùng miền khác nhau thì người mua lại có tâm lý và hành vi khác nhau. Vì vậy để tăng tính thực tiễn và ứng dụng của quyển sách này, trong phiên bản 2019 WeCreate có mời một chuyên gia đồng hành - chị Trang Hoàng, former Corporate Marketing Intelligence Manager tại Nestle Vietnam.

Xuyên suốt trong quyển sách sẽ là những ví dụ, đúc kết và câu hỏi được chị Trang chia sẻ chắt lọc từ 16 năm làm việc tại các tập đoàn hàng đầu (Nielsen, Unilever, Nestle) - hy vọng sẽ giúp độc giả “đọc xong-hiểu ngay-làm liền”.

Tina Tran.png